(+84) 463.28.7979

Fring ra mắt dịch vụ VoIP FringOut


FringOut là dịch vụ VoIP giá rẻ của Fring, cho phép bạn gọi điện từ tài khoản Fring đến điện thoại với mức giá vào khoảng 0,01$/phút. Bạn vẫn được miễn phí các dịch vụ từ trước đến nay của Fring như fring to fring calls, fring to fring video calls, Video calls…, chỉ phải trả tiền khi gọi sang một điện thoại chưa có Fring.

Cước gọi đến Việt Nam là 0,064$/phút, rẻ hơn so với Google Voice. Hiện tại dịch vụ FingOut mới chỉ hỗ trợ Nokia’s S60, trong tương lai gần sẽ có thêm Android và iPhone.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>