(+84) 463.28.7979

Gỡ bỏ nhanh tính năng trong Windows Server 2008 R2


Trong các phiên bản trước của Windows, bạn sử dụng lựa chọn Add / Remove Windows Components của tiện ích Add Or Remove Programs để thêm hoặc gỡ bỏ các thành phần của hệ điều hành. Trong Windows Server 2008 R2, bạn cấu hình các thành phần hệ điều hành như tính năng Windows mà bạn có thể bật hoặc tắt chứ không phải là thêm hoặc gỡ bỏ. Để gỡ bỏ tính năng máy chủ, chỉ cần làm như sau:

1. Mở Server Manager (Start | Administrative Tools | Server Manager).

2. Trong Server Manager, lựa chọn Features ở panel bên phải và sau đó click vào Remove Features trong Panel Features. Cửa sổ Remove Features Wizard sẽ bắt đầu.

Quick-Remove-Features

3. Trên trang Select Features, các tính năng hiện đang được cài đặt sẽ được lựa chọn. Để loại bỏ một tính năng, bạn bỏ chọn nó. Nếu bạn cố gắng để loại bỏ một tính năng mà một tính năng phụ thuộc vào nó thì bạn sẽ thấy một cảnh báo rằng bạn không thể gỡ bỏ tính năng này trừ khi bạn cũng gỡ bỏ các tính năng khác. Nhấp vào nút Remove Dependent Role để gỡ bỏ cả hai tính năng.

4. Khi bạn đã kết thúc lựa chọn các tính năng mà bạn muốn loại bỏ, nhấn Next và sau đó nhấn Remove.

Theo Windowsclb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *