(+84) 463.28.7979

Gửi và nhận Hotmail từ tài khoản Gmai


Bạn đã từng muốn đọc mail của tài khoản Hotmail từ trong tài khoản Gmail của bạn? Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cả hai cách gửi và nhận mail của bạn như: @hotmail.com, @msn.com hoặc @live.com nhưng lại từ trong tài khoản Gmail.

Kích hoạt Hotmail từ Gmail

Trước hết bạn đăng nhập vào tài khoangr Gmail của bạn và bạn chọn Setting sau đó click vào thẻ Accounts, bây giờ bạn click vào “Add a mail account you own”

hotmail-gmail

Trong phần tiếp theo bạn nhập tài khoản Hotmail hoặc Live trong ô Address và sau đó click Next.

hotmail-gmail-2

Trong phần tiếp theo, chúng ta cần phải nhập đúng cấu hình kết nối mạng. Nhập username và mật khẩu của tài khoản Windows Live. Bạn phải bảo đảm rằng các tất cả các thiết lập đều đúng.

POP Server: pop3.live.com
Port: 995

Check Always use a secure connection (SSL) when retrieving mail

Ngoài ra, bạn có thể di chuyển theo kiểu copy email trên server. Khi mọi thứ đều đúng, bạn click Add Account.

hotmail-gmail-3

Chú ý: Nếu bạn muốn di chuyển email của bạn từ tài khoản Hotmail, bạn phải bảo đảm rằng bạn đã chọn vào ô “Leave a copy of retrieved messages on the server”.
Tiếp theo bạn chọn “Yes, I want to be able to send mail as…” Với tuỳ chọn này sẽ cho phép bạn gửi mail như là tài khoản Hotmail hoặc Live sau đó click Next.

hotmail-gmal-4

Bây giờ bạn có thể kiểm tra hoặc edit lại tên trên Email hoặc bạn muốn reply tới người gửi bằng một tài khoản email khác thì bạn nhập địa chỉ bạn muốn hiển thị cho phép người gửi reply trong ô: “Reply to address”

hotmail-gmail-5

Cuối cùng, Gmail sẽ gửi email tới tài khoản Hotmail hoặc Live để kiểm tra.

Bạn lấy code nhập vào ô và sau đó click vào nút Verify.

hotmail-gmail-6

Để gửi email với tài khoản Hotmail, bạn sử dụng click vào ô From khi bạn viết email mới.

Và bây giờ bạn đã có thể gửi và nhận email của Hotmail hoặc Live trong tài khoản Gmail.

Minh Tiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *