(+84) 463.28.7979

Galaxy Tab đính đá quý Swarosvski


CrystalRoc Galaxy Tab được đính 5.700 viên đá quý Swarosvski và sẽ xuất hiện tại London, Anh vào ngày 1/11 tới đây.

Hãng Stuart Hughes tung ra phiên bản đặc biệt của Galaxy Tab với toàn bộ mặt sau được đính tới 5.700 viên đá quý Swarosvski, chưa kể đến phần logo của máy cũng được tùy chỉnh để gắn các viên đá cho phù hợp. Hiện tại giá cho bản đặc biệt có tên gọi CrystalRoc Galaxy Tab này chưa được tiết lộ nhưng sẽ xuất hiện tại London, Anh vào ngày 1/11 tới đây.

Dưới đây là đoạn video ngắn giới thiệu phiên bản đặc biệt này:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *