(+84) 463.28.7979

gfxCardStatus – Cho phép chuyển đổi GPU bằng tay trên MBP


Với dòng MacBook Pro mới được giới thiệu hồi tháng 4 vừa rồi, Apple trang bị cho nó công nghệ chuyển đổi card đồ họa của riêng mình (gần giống NVIDIA Optimus) cho phép máy chuyển đổi tự động giữa card đồ họa tích hợp (Intel HD Graphics) hoặc card đồ họa rời.

gfxCardStatus_1

Tuy nhiên, công nghệ này diễn ra hoàn toàn tự động, nó không được linh hoạt cho lắm, một phần mềm mới mang tên gfxCardStatus của Kody Krieger sẽ cho phép bạn can thiệp sâu hơn vào quá trình này. Với gfxCardStatus, bạn có thể tùy chình khi nào dùng card đồ họa tích hợp, khi nào dùng card đồ họa rời theo ý mình.

Phiên bản hiện tại của gfxCardStatus là 1.6.1, nó cho phép bạn chọn giữa card đồ họa Intel HD tích hợp hoặc Geforce GT330M. Giờ đây bạn đã có thể hoàn toàn kiểm soát việc chọn loại card đồ họa nào để sử dụng trên MacBook Pro 2010. Tuy nhiên do hạn chế về kết nối vật lý thì khi sử dụng MacBook Pro 2010 với màn hình ngoài, chúng ta chỉ có thể duy nhất sử dụng GT330M, nếu bạn chọn sử dụng Intel HD Graphics thì sẽ không thể hiển thị với màn hình ngoài.

gfxCardStatus_2

Theo TT/AnandTech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>