(+84) 463.28.7979

Giải quyết các vấn đề kết nối của Windows Network P 2


Trong phần đầu của loạt bài này, tôi đã chỉ cho các bạn cách dùng lệnh PING để thực hiện những bài kiểm tra cơ bản về kết nối, sau đó tôi đã nói cho bạn cách hiểu những kết quả này.

Bạn có thể xem chi tiết từng phần của chuỗi bài viết theo từng phần phía dưới

>> Giải quyết các vấn đề kết nối của Windows Network P 1

>> Giải quyết các vấn đề kết nối của Windows Network P 3

>> Giải quyết các vấn đề kết nối của Windows Network P 4

>> Giải quyết các vấn đề kết nối của Windows Network P 5

Trong bài này, tôi muốn tiếp tục chỉ các bạn những bài kiểm tra đơn giản để chuẩn đoán tình trạng của kết nối hiện tại.

Trước khi bắt đầu

Như tôi đã giải thích trong phần đầu của loạt bài này, mục đích của tôi là chỉ cho bạn những hướng dẫn giải quyết các vấn đề mà bất kì ai với những kiến thức cơ bản cũng có thể làm theo. Do đó, tôi sẽ bắt đầu với những kĩ thuật giải quyết vấn đề cơ bản, và tiếp tục sẽ là những kĩ thuật cao cấp hơn.

Xác nhận kết nối

Trong bài trước, tôi đã chỉ các bạn cách dùng lệnh PING để kiểm tra kết nối của mạng. Tuy nhiên, nếu bạn có vấn đề giao tiếp với các host khác trong hệ thống, hay host ở những network từ xa, thì có những bài kiểm PING để bạn có thể thực hiện để biết rõ hơn việc gì đang diễn ra.

Trước khi tôi chỉ cho các bạn những kĩ thuật này, cần hiểu cách thức các host có vấn đề về giao tiếp được cấu hình như thế nào. Quá trình này là khác nhau ở những phiên bản Windows khác nhau, do đó tôi sẽ chỉ bạn cách kiểm tra cấu hình của một máy chạy Windows Server 2003.

Điều đầu tiên bạn phải làm là xác định liệu máy này có đang chạy cấu hình địa chỉ IP tĩnh hay động. Để biết được điều này, mở Control Panel, và chọn mục Network Connection. Bây giờ chuột phải vào kết nối mà bạn đang muốn chuẩn đoán, chọn lệnh Properties từ menu phím tắt kết quả. Sau đó, bạn sẽ nhìn thấy bảng thuộc tính, như hình A.

network-trouble-p2-1

Hình A: Bảng thuộc tính của kết nối network

Bây giờ, kéo danh sách các đối tượng mà kết nối dùng đến khi bạn định vị trí được protocol TCP/IP (chọn như hình A). Chọn giao thức này, và click vào nút Properties để làm hiện ra bảng Internet Protocol (TCP/IP) Properties, như hình B

network-trouble-p2-2

Hình B: Bảng thuộc tính Internet Protocol (TCP/IP) Properties dùng để cấu hình giao thức TCP/IP.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *