(+84) 463.28.7979

Giải quyết các vấn đề kết nối của Windows Network P 3


Trong bài trước, tôi đã chỉ cho các bạn cách xác định địa chỉ IP của hệ thống đang dùng như là địa chỉ thứ cấp của nó. Bước tiếp theo là xác định xem cấu hình IP có làm việc suôn sẻ không, và xem có vấn đề gì với nhóm giao thức TCP/IP.

Bạn có thể xem chi tiết từng phần của chuỗi bài viết theo từng phần phía dưới

>> Giải quyết các vấn đề kết nối của Windows Network P 1

>> Giải quyết các vấn đề kết nối của Windows Network P 2

>> Giải quyết các vấn đề kết nối của Windows Network P 4

>> Giải quyết các vấn đề kết nối của Windows Network P 5

Bước kiểm tra đầu tiên cần thực hiện là ping địa chỉ host cục bộ. Có những cách khác nhau để thực hiện điều này. Một cách là điền vào dòng lệnh sau:

PING LOCALHOST

Khi bạn điền lệnh này, Windows sẽ ping địa chỉ 127.0.0.1. Bất kể địa chỉ IP của máy bạn, Windows sẽ luôn dùng địa chỉ này làm địa chỉ host cục bộ. Vì thế, một biện pháp thay thể lệnh trên là điền lệnh sau:

Ping 127.0.0.1

Khi điền lệnh này, bạn sẽ thấy ping thành công cũng giống như bất kì lệnh ping nào khác. Bạn có thể nhìn ví dụ, như hình A.

trouble-windows-networking-p3-1

Hình A: bạn sẽ nhận được lệnh ping thành công khi cố gắng ping địa chỉ host cục bộ.

Ping địa chỉ host cục bộ cũng không làm gì để chuẩn đoán vấn đề giao tiếp với một host từ xa. Tuy nhiên nó cho phép bạn xác nhận xem nhóm TCP/IP cục bộ của bạn có hoạt động bình thường. Nếu bạn ping địa chỉ host cục bộ và nhận được thông báo lỗi không đến được đích host, thì hầu như vấn đề là TCP/IP đã bị cấu hình sai, hay một số phần nào đó của nhóm TCP/IP cục bộ có vấn đề. Kinh nghiệm của tôi cho thấy bạn có thể di chuyển giao thức TCP/IP khỏi máy tính và sau đó intro lại chúng từ scratch.

Ping Default Gateway

Trong bài trước, tôi đã nhắc đến một vài khía cạnh của cấu hình TCP/IP mà bạn cần biết, và cần nắm rõ khi giải quyết các vấn đề. Giữa những thông tin này và những địa chỉ IP của default Gateway, và server DNS chính.

Giả sử các host mà bạn đang cố gắng giao tiếp nằm trên các network từ xa, hay một phần khác của hệ thống mạng công ty của bạn, thì điều tiếp theo cần làm là cố gắng ping default Gateway. Bạn có thể thực hiện điều này đơn giản bằng cách viết thêm vào địa chỉ IP default dateway vào lệnh ping. Ví dụ, nếu nhìn vào hình B, bạn sẽ nhận thấy cấu hình TCP/IP của tôi liệt kê địa chỉ default gateway của tôi là 147.100.100.100. Tôi chỉ đơn giản là ping địa chỉ này. Điều này giúp xác định máy cục bộ có thể giao tiếp với default Gateway. Nó cũng nói cho bạn biết giao tiếp trên các network cục bộ có làm việc như mong đợi, ít nhất là ở cấp địa chỉ IP.

trouble-windows-networking-p3-2

Hình B: Ping default gateway xác định gói IP có đến được default gateway không.

Ping DNS Server

Chúng ta đã xác lập giao tiếp ở cấp IP làm việc giữa các máy tính cục bộ và default Gateway. Tuy nhiên điều này không đảm bảo tên các host được tương thích với địa chỉ IP. Trong phần đầu của loạt bài, tôi đã chỉ cho các bạn cách dùng tên domain đầu đủ của host cùng với lệnh ping làm cách để xác nhận xem server DNS có làm đúng việc của mình. Cũng có một số cách khác để bạn có thể dễ dàng kiểm tra cách giải quyết dùng tên của DNS.
Một điều bạn có thể làm là ping địa chỉ IP của server DNS, như hình C. Điều này không đảm bảo cách giải quyết dùng tên làm việc hiệu quả, nhưng nó xác định xem máy cục bộ có giao tiếp với server DNS.

trouble-windows-networking-p3-3

Hình C: Bạn nên xác định host có thể giao tiếp với server DNS của bạn không

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *