(+84) 463.28.7979

Giải quyết lỗi Corrupted or Missing C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG


Trong quá trình sử dụng máy tính, nếu bạn gặp phải thông báo lỗi có dạng như sau:

windows_error

Windows could not start because the following files is missing or corrupt
X:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM (1) hay

X:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE (2)

(Trong đó X là tên thư mục gốc chứa hệ điều hành) thì cách giải quyết như sau:

1. Khởi động hệ thống bằng đĩa CD cài đặt Windows XP.

2. Khi các tùy chọn hiện ra, nhấn chọn phím R (R=Repair).

3. Chọn đúng vị trí phân vùng chứa hệ điều hành Windows cần sửa chữa. Thường thì vị trí này là #1.

4. Nhập vào mật khẩu Administrator khi được yêu cầu.

5. Gõ vào dòng lệnh cd \windows\system32\config.

6. Nếu gặp phải thông báo lỗi (1) thì bạn gõ vào dòng lệnh ren software software.bad, nếu gặp phải thông báo lỗi (2) thì bạn gõ vào dòng lệnh ren system system.bad.

7. Tương tự, đối với thông báo lỗi (1) bạn gõ lệnh COPY C:\WINDOWS\REPAIR\SYSTEM; đối với thông báo lỗi (2) bạn gõ lệnh COPY C:\WINDOWS\REPAIR\SOFTWARE

8. Lấy đĩa CD cài đặt ra, gõ exit để khởi động lại hệ thống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *