(+84) 463.28.7979

Giải quyết lỗi HAL.DLL Missing or Corrupt


Nếu bạn gặp thông báo lỗi liên quan tới việc tập tin hal.dll bị mất hay trục trặc thì trong đa số trường hợp, tập tin BOOT.INI nằm trên thư mục gốc ổ đĩa C đã bị hỏng hay thiết lập không đúng. Cách giải quyết vấn đề này như sau:

invalid-bootini

1. Khởi động hệ thống bằng đĩa CD cài đặt WindowsXP.

2. Khi các tùy chọn hiện ra, nhấn chọn phím R (R=Repair).

3. Chọn đúng vị trí phân vùng chứa hệ điều hành Windows cần sửa chữa. Thường thì vị trí này là #1.

4. Gõ vào dòng lệnh bootcfg /list.

5. Gõ tiếp lệnh bootcfg /rebuild để tiến hành sửa chữa.

6. Lấy đĩa CD cài đặt ra, gõ exit để khởi động lại máy tính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *