(+84) 463.28.7979

Giải quyết thông báo lỗi NTOSKRNL Missing or Corrupt


Trong quá trình sử dụng máy tính, nếu bạn gặp thông báo lỗi NTOSKRNL Missing or Corrupt thì hãy thực hiện cách sau để khắc phục:

ntoskrnl

1. Khởi động máy với đĩa CD cài đặt WindowsXP.

2. Khi các tùy chọn hiện ra, nhấn phím R (R=Repair).

3. Chọn đúng vị trí phân vùng chứa hệ điều hành Windows cần sửa chữa. Thường thì vị trí này là #1.

4. Chuyển tới ổ đĩa chứa đĩa CD cài đặt.

5. Gõ vào lệnh CD i386.

6. Gõ tiếp lệnh expand ntkrnlmp.ex_ C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe

7. Lấy đĩa CD và gõ exit để khởi động lại máy tính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *