(+84) 463.28.7979

Giải quyết trục trặc khi truy xuất máy tính trong mạng nội bộ sau khi cài đặt Norton Anti-Virus


Trong mạng nội bộ, đôi khi bạn không thể kết nối tới một máy tính sử dụng Windows XP sau khi cài đặt chương trình Norton Anti-Virus. Lúc này, có thể đã có một số lỗi tùy thuộc vào hệ điều hành của máy bị lỗi. Để kiểm tra, bạn thực hiện như sau:

Nhấp Start > Settings > Control Panel > Administrative Tools > Event Viewer > System. Danh sách bên phải cho thấy thông báo lỗi như sau: The servers configuration parameter “irpstacksize” is too small for the server to use a local device. Để khắc phục lỗi này, bạn thực hiện như sau:

1. Vào Start > Run… gõ Regedit rồi nhấn Enter.

2. Lần lượt duyệt tới các khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters.

3. Tại cửa sổ bên phải, nhấp đúp lên khoá IRPStackSize rồi sửa giá trị của nó thành 15 (xem hình 1), nhấp OK.

4. Đóng Registry và khởi động lại máy tính.

Lan_Services

Nhấp đúp lên khóa IRPStackSize và nhập giá trị 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *