(+84) 463.28.7979

Giảm hiệu ứng đồ họa


Mặc định, Windows XP sử dụng khá nhiều các hiệu ứng đồ họa nhằm tạo giao diện bắt mắt người dùng. Tuy nhiên, những hiệu ứng này sẽ làm giảm tốc độ truy xuất của hệ thống. Do đó, nếu thấy không cần thiết bạn có thể vô hiệu hóa chúng bằng các bước như sau:

1. Nhấp phải biểu tượng My Computer chọn Properties rồi chọn thẻ Advanced.

2. Trong khung Performance, nhấp Settings.

3. Danh sách các hiệu ứng được liệt kê. Để bỏ hiệu ứng nào bạn nhấp bỏ dấu chọn trong hộp kiểm. Hoặc nếu muốn vô hiệu hóa tất cả, nhấp chọn mục Adjust for best performance (xem hình 1.3).

Performance Options

Hộp thoại Performance Options

Nguồn: internet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *