(+84) 463.28.7979

Giãn cách đoạn và khoảng cách dòng


Khoảng cách trắng trước và sau đoạn văn được gọi là giãn cách đoạn. Tương tự như vậy, các khoảng trắng giữa các dòng liền kề được gọi là khoảng cách dòng. Bạn có thể điều khoảng cách giữa các dòng liên tiếp và đoạn văn trong tài liệu.

ARAGRAPH-SPACING

Để điều chỉnh khoảng cách giữa các đoạn, hãy làm theo các bước sau.

1. Đặt con trỏ vào đoạn mà bạn muốn điều chỉnh.

2. Chọn Paragraph từ menu Format. Hộp thoại Paragraph sẽ xuất hiện như hình bên dưới.

3. Nhấp vào thẻ Indents and trong hộp thoại Paragraph.

4. Nhập số lượng khoảng trống trước khi đoạn văn được chọn, gõ một số trong hộp before.

5. Để xác định khoảng cách sau đoạn văn được chọn, gõ một số trong hộp After.

6. Nhấp vào nút OK để áp dụng các thiết lập.

Bạn có thể chỉ định số khoảng cách bằng inch, Point, cm. Ví dụ, nhập 6pt để xác định 6 điểm khoảng cách hoặc gõ 6cm để xác định 6 cm khoảng cách. Phần xem trước của hộp thoại cho thấy ảnh hưởng của khoảng cách giữa các lựa chọn của bạn giữa các đoạn văn.

Để điều chỉnh khoảng cách dòng, bạn có thể sử dụng các phím tắt sau đây cũng có thể được sử dụng cho khoảng cách dòng trong đoạn văn:

  • Ctrl + 1             được sử dụng để thiết lập khoảng cách 1 dòng.
  • Ctrl + 2             được sử dụng để thiết lập khoảng cách 2 dòng.
  • Ctrl + 5             được sử dụng để thiết lập khoảng cách 1.5 dòng

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>