(+84) 463.28.7979

Gmail cho iOS nâng cấp, hỗ trợ Notification Center, không tự động đăng xuất


Google vừa chính thức cập nhật ứng dụng Gmail của hãng trên iOS lên phiên bản mới với nhiều cải tiến được mong đợi từ lâu. Giờ đây, Gmail đã hỗ trợ Trung tâm thông báo (Notification Center) trên iOS 5 trở lên, cho phép hiển thị thông tin về thư mới lên màn hình khóa hoặc dùng hộp thoại cảnh báo xuất hiện ngay giữa màn hình. Google cho biết thêm tốc độ hiển thị thông báo nhanh hơn phiên bản trước đến 5 lần. Ngoài ra, nếu người dùng đã liên kết các tài khoản Gmail lại với nhau, mục “Send As” trong Gmail mới sẽ cho phép lựa chọn một trong nhiều địa chỉ để gửi thư. Google cũng đã cải thiện quá trình đăng nhập cho Gmail trên iOS nên nó sẽ không tự động thoát khỏi tài khoản của bạn sau một khoảng thời gian nào đó nữa. Ngay bây giờ, bạn đã có thể tải về Gmail phiên bản mới cho iOS.

Gmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>