(+84) 463.28.7979

Gmail: Phím tắt mới cho chức năng mới


Cùng với việc giới thiệu tính năng hộp thư ưu tiên và gọi điện thoại trong hộp mail, Gmail cũng không quên bổ sung một số phím tắt để sử dụng các chức năng mới này. Những phím tắt mới sẽ giúp bạn đánh dấu ưu tiên hay bỏ ưu tiên các email cũng như mở bàn phím gọi số điện thoại một cách nhanh chóng mà không cần dùng đến chuột.


Trước hết. để sử dụng phím tắt trong Gmail, bạn cần phải bật tính năng sử dụng phím tắt bằng cách vào hộp thư Gmail, nhấn vào chữ Settings (Cài đặt) ở góc trên bên phải màn hình, trong phần Keyboard shortcuts, chọn Keyboard shortcuts on Dùng phím ‘+’ và ‘-‘ để tạo tính ưu tiên cho email:
Để tăng hoặc giảm tính ưu tiên của email, bạn chọn một hay nhiều email cần thay đổi, sau đó nhấn phím ‘+’ để tăng tính ưu tiên của email đó hoặc phím ‘-‘ để giảm tính ưu tiên.

Bạn cũng không cần dùng đến chuột để đánh dấu chọn một hay nhiều email, dùng phím ‘j’ và ‘k’ để di chuyển ‘con trỏ’ lên xuống, sau đó nhấn phím ‘x’ để đánh dấu chọn email. Rồi bấm tiếp phím ‘+’ hoặc ‘-‘ theo ý muốn (Bạn có thể nhấn phím ‘=’ hoặc ‘Shift + =’ đều được).

Bấm ‘g’ + ‘p’ để mở nhanh bàn phím số:

Phím ‘g’ khi bấm kết hợp với một số phím khác có tác dụng di chuyển nhanh đến một mục nào đó trong hộp mail. Nếu bạn bấm ‘g’ rồi bấm tiếp phím ‘p’ thì hộp thoại chứa bàn phím số sẽ hiện ra để bạn bấm số cần gọi.

Có bao nhiêu phím tắt tất cả?

Để xem các phím tắt mà Gmail hỗ trợ, bạn chỉ cần bấm ‘Shift + /’ (dấu chấm hỏi) thì sanh sách các phím tắt sẽ hiện ra trên màn hình hộp mail.


Nguồn: LifeHacker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *