(+84) 463.28.7979

Gỡ bỏ AVG Toolbar


Ngày nay, hầu hết tất cả các chương trình miễn phí đều đi kèm theo một thanh công cụ cho trình duyệt và các chương trình khác. Trong hầu hết các chương trình đều cung cấp một tuỳ chọn khi cài đặt là bạn có thể không cài đặt thanh công cụ, nhưng cũng có một số chương trình sẽ tự động cài đặt thanh công cụ cùng với phần mềm chính mà bạn cài đặt.

AVG-Toolbar_1

Và điều tồi tệ nhất là mọt số Toolbar không cho phép bạn gỡ bỏ từ Control Panel, và đễ gỡ bỏ thì có thể bạn phải sử dụng mốt số phần mềm gỡ bỏ chương trình gỡ bỏ Toolbar.

Người sử dụng PC thường xuyên cài đặt các chương trình miễn phí có thể nhận thấy rằng thanh công cụ AVG là một thanh công cụ miễn phí có thể được cài kèm theo phần mềm diệt virus AVG hoặc có thể được cài kèm theo một số chương trình cài đặt miễn phí khác.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách gỡ bỏ cài đặt thanh công cụ AVG từ máy tính của bạn. May mắn thay, bạn hoàn toàn có thể gỡ bỏ cài đặt thanh công cụ AVG mà không cần dùng sự giúp đỡ của gỡ bỏ cài đặt của bên thứ ba.

Để gỡ bỏ AVG secure search và AVG toolbar và bạn khôi phục lại tất cả những thay đổi mà AVG Toolbar cũng như AVG Secure Search đã thay đổi bạn thực hiện theo các bước sau:

Phương pháp 1: Gỡ bỏ AVG toolbar bằng cách sử dụng tính năng gỡ bỏ có sẵn của AVG toolbar.

Bước 1: Bạn mở trình duyệt Internet Explorer.

Bước 2: Click vào mũi tên xuất hiện ở Logo của AVG trên khu vực AVG toolbar.

AVG Toolbar

Bước 3: Click Uninstall AVG Security Toolbar.

Bước 4: Lựa chọn Remove the toolbar and AVG Secure Search và sau đó click Ok để gỡ bỏ AVG toolbar.

Phương pháp 2: Gỡ bỏ AVG toolbar với sự giúp đỡ của chương trình AVG toolbar remover.

Bước 1: Truy cập trang AVG và tải AVG toolbar Remover.

Bước 2: Chạy chương trình AVG Toolbar Remover.

Bước 3: Click nút Accept khi bạn nhìn thấy màn hình của License agreement và sau đó click Continue để bắt đầu gỡ AVG Toolbar ra khỏi PC. Chú ý: Khi bạn gỡ AVG Toolbar thì toàn bộ các trình duyệt bạn đang mở sẽ bị đóng lại, bạn cần phải lưu công việc của bạn lại trước khi thực hiện.

Bước 4: Sau khi AVG Toolbar đã được gỡ bỏ, click Exit để đóng chương trình.

Bạn có thể xem thêm cách gỡ bỏ AVG Toolbar từ trang của AVG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>