(+84) 463.28.7979

GoDaddy "bán mình" với giá 2,25 tỷ đô la Mỹ


GoDaddy, công ty đăng ký tên miền lớn nhất thế giới vừa cho biết họ đã bán mình cho 3 nhà đầu tư là KKR & Co., Silver Lake Partners và Technology Crossover Ventures với giá từ 2 đến 2,5 tỷ đô la Mỹ.

godaddy

Với thoả thuận này, cả 3 công ty trên sẽ liên đới chịu trách nhiệm trả các khoản nợ trị giá khoảng hơn 1 tỷ đô la của GoDaddy. Được biết giám đốc kiêm sáng lập viên của GoDaddy là ông Bob Parsons vẫn tiếp tục giữ trọng trách của mình. Doanh thu GoDaddy tăng khá tốt trong thời gian gần đây, năm ngoái nó tăng 25% lên 947 triệu đô còn dự kiến doanh thu 2011 sẽ là 1,1 tỷ đô la Mỹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>