(+84) 463.28.7979

Google bắt đầu cung cấp dịch vụ thuê bao trong ứng dụng


Với những phần mềm được phân phối trên Google Play thì Lập trình viên có nhiều cách để thu tiền từ người dùng, các dịch vụ được Google hỗ trợ như mua trong ứng dụng (In-app purchase), thanh toán qua nhà mạng (carrier billing). Và giờ thì họ tiếp tục cung cấp thêm một công cụ nữa đó làthuê bao trong ứng dụng (In-app subscriptions). Dịch vụ này giúp cho các Lập trình viên có thể linh động hơn trong việc quyết định các gói sản phẩm dành cho người dùng, nếu thích một phần mềm nào đó, bạn có thể đăng kí sử dụng nó theo tháng hay theo năm. Phần quản lý My App trong Google Play cũng giúp bạn quản lý được các subscriptions đang đăng kí và có thể ngưng nó bất cứ lúc nào bạn muốn.

google-play-subscriptions-lg

Nếu bạn là lập trình viên thì có thể tham khảo chi tiết tại android-developers.blogspot.com

Nguồn: Engadget

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>