(+84) 463.28.7979

Google chối thông tin đóng cửa văn phòng Trung Quốc


Google đã phủ nhận thông tin báo chí đã đưa về việc họ đã quyết định đóng cửa website Google.cn và văn phòng ở Trung Quốc.

Google china

Nhật báo Sing Tao bằng tiếng Hoa có trụ sở ở Hồng Kông đưa tin Google đã quyết định đóng cửa văn phòng ở Trung Quốc, trích dẫn nguồn thông tin này từ một website tiếng Trung thuộc một Bộ.

Đầu tuần này, Google đã nói họ sẽ không còn kiểm duyệt kết quả tìm kiếm trên website của họ ở Trung Quốc và đang cân nhắc đóng cửa Google.cn và văn phòng ở đại lục.

Hôm nay, các hoạt động của Google ở Trung Quốc vẫn diễn ra bình thường và vẫn đang kiểm duyệt kết quả tìm kiếm trên Google.cn, một người phát ngôn từ chối nêu tên nói. Nhân viên ở Trung Quốc của Google vẫn đang làm việc.

Báo Sing Tao trích dẫn website ccidcom.com, do Bộ Công nghiệp và CNTT đứng sau, nói các nhân viên của Google Trung Quốc sẽ được trả 6 tháng lương gọi là tiền đền bù.

Sáng nay, bài viết này trên ccidcom.com không thể truy cập.

Theo Ictnews/Bloomberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *