(+84) 463.28.7979

Google: Chrome 7 có thể nhanh gấp 60 lần trong một số trường hợp


Nhân dịp Microsoft chính thức cho tải về bản Internet Explorer 9, Google cũng muốn người ta nhắc đến trình duyệt mình! Blog chính thức của hãng vừa công bố tốc độ dựng hình của bản Chrome 7 có thể sẽ nhanh hơn Chrome 6 hiện thời đến 60 lần trong một số trường hợp.


Điều này là do Google sẽ sử dụng card đồ họa để tăng tốc cho CPU. Tất nhiên, tính năng này vẫn chưa được hoàn thiện nhưng chúng ta có thể thấy nó rất hứa hẹn qua bảng so sánh dưới đây. Bạn cũng có thể xem thêm khả năng dựng hình 3D trên Chrome trong clip ở trên.

Nguồn: Chrome Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>