(+84) 463.28.7979

Google Docs thêm 450 font chữ mới, hơn 60 mẫu template mới


Google Docs ngày càng trở nên tuyệt vời và thực dụng hơn. Hôm nay Google cho biết họ vừa bổ sung thêm 450 font chữ mới cho trình soạn thảo văn bản trực tuyến này. Khi bạn mở menu chọn font sẽ thấy cuối danh sách có thêm một lựa chọn là “Add fonts”, bấm vào đó thì một cửa sổ với hơn 450 font sẽ hiện ra, bao gồm cả cũ lẫn mới, bạn chỉ việc chọn, sau đó font mới sẽ xuất hiện trong menu font của Google Docs. Ngoài ra, Google còn bổ sung hơn 60 mẫu văn bản (template) mới nhiều chủ đề khác nhau, bạn có thể sử dụng bằng cách vào Google Docs, bấm Create > From template.

Google Web Fonts

Một số thay đổi khác gần đây bao gồm:

  • Tích hợp Google Docs vào Google Drive. Trang docs.google.com sẽ tự chuyển sangdrive.google.com.
  • Thêm lựa chọn chèn hình từ Google Drive, từ kho lưu trữ hình của LIFE Photo hoặc lấy hình trực tiếp từ Webcam.
  • Biểu đồ trong Spreadsheet hỗ trợ thêm các đường kẻ nhỏ và có thể định dạng nhãn của các trục X,Y.
  • Hỗ trợ đọc màn hình (ScreenReader) trong Google Docs.
  • Có thể chọn kích thước trang mặc định cho toàn bộ văn bản mới trong File > Page setup.
  • Tăng kích thước file đính kèm trong email từ 5MB lên thành 25MB.
  • Tăng kích thước file văn bản từ 2MB lên thành 50MB.
  • Thêm 60 template mới trên tổng số hàng ngàn template cũ.
Google Docs
Google Docs
Theo Google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>