(+84) 463.28.7979

Google Drive đã cho phép biên tập trực tiếp các tập tin Microsoft Office


Google vừa thông báo rằng kể từ hôm nay trở đi, bạn có thể sử dụng các công cụ Docs, Sheets và Slides để biên tập trực tiếp các tập tin ở định dạng Microsoft Office. Trước đây khi tải lên một tập tin Office thì bạn buộc phải chuyển định dạng nó theo chuẩn của Google nếu muốn chỉnh sửa, còn bây giờ thì chúng ta đã có thể bỏ qua công đoạn đó nhờ vào chế độ “Office Compatibility Mode”. Ngoài ra bộ công cụ văn phòng trực tuyến này còn có thêm tính năng cho phép nhiều người dùng gợi ý về một thay đổi trong tài liệu, không phải thay đổi hẳn nó. Chính vì vậy mà bạn có thể chấp thuận hoặc bỏ qua các thay đổi mà không lo bị mất đi dữ liệu gốc. Các thay đổi dạng “Track Changes” từ tập tin Word cũng có thể được chuyển thành những gợi ý nói trên, bạn không phải ngồi gõ lại thủ công. Ngay bây giờ bạn đã có thể dùng những tính năng nói trên tại địa chỉ https://drive.google.com.

Tính năng gợi ý thay đổi trong Google Drive

Nguồn: Google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *