(+84) 463.28.7979

Google gỡ bỏ giới hạn 50MB của phần mềm trên Android Market


Trước đây, mỗi nhà phát triển khi nhập phần mềm của họ vào Android Market thì chỉ được nhập một file apk với dung lượng không quá 50MB, chính vì thế mới có trường hợp các games lớn đều phải tải riêng phần data từ server của họ. Tuy nhiên, Google bây giờ đã phá bỏ quy định này và cho phép có thể tải lên thêm 2 file khác ngoài file apk mặc định, 2 file này chính là 2 file data của phần mềm, định dạng bất kì và dung lượng tối đa 2GB một file. Với thay đổi mới này không chỉ bên phát triển được lợi mà người dùng cũng sẽ tiện hơn trong việc tải và cài đặt phần mềm trên máy.

android-market

Nguồn: Google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>