(+84) 463.28.7979

Google giảm giá Google Maps API cho các nhà phát triển


Từ khi Google bắt đầu tính tiền việc sử dụng Google Maps API cho việc sử dụng băng thông quá giới hạn miễn phí, nhiều nhà phát triển dịch vụ (đơn cử như FourSquare và Wikipedia) đã bắt đầu chuyển sang các dịch vụ bản đồ miễn phí khác như OpenStreetMap, và gần đây đặc biệt là Apple đã tuyên bố chuyển qua dùng dịch vụ bản đồ của riêng mình trong iOS 6, chính thức nói lời chia tay với Google Maps.

Google-Maps

Nhận thức được xu thế này, Google đã bắt đầu giảm giá mạnh việc sử dụng GMaps API. Mức giá cũ là 4USD cho 1000 lượt sử dụng, và mức giá mới chỉ còn 0,5USD cho 1000 lượt sử dụng, tức giảm lên đến 87,5%.

Mức băng thông miễn phí vẫn như cũ, 25.000 lượt sử dụng GMaps API/ngày trong 90 ngày liên tục, và theo Google, chỉ có 0,35% số website sử dụng quá mức giới hạn miễn phí này. Google không ép buộc việc chuyển sang dịch vụ thu phí mà sẽ liên lạc với các nhà phát triển sử dụng vượt mức miễn phí này để thoả thuận về việc sử dụng GMaps API. Điều này theo Google sẽ không làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ của website đó.

Mức giá mới cụ thể như sau:

[IMG]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>