(+84) 463.28.7979

Google giới thiệu Hangouts: dịch vụ trò chuyện hợp nhất cho Android, Chrome và iOS


Tính năng Hangout trong Google+ vừa được Google thiết kế lại, gộp từ nhiều dịch vụ trước đây lại thành một ứng dụng trò chuyện đa nền tảng cho Chrome, Android và iOS. Hangouts bây giờ sẽ là một ứng dụng riêng lẻ cho ba nền tảng nói trên với việc gộp từ Google Talk, Google+ Messenger và dịch vụ chat video Google+ Hangout trước đó. Những tin đồn về Hangouts đã xuất hiện trước đây với tên gọi Babel nhưng Google cuối cùng đã quyết định chọn cái tên Hangouts, nó là một ứng dụng trò chuyện, gọi video, chia sẻ hình ảnh dành cho người dùng Android, Chrome và cả iOS. Đặc biệt hơn, Hangouts sẽ lưu trữ toàn bộ các cuộc trò chuyện của người dùng trên mây để có thể đồng bộ với nhiều thiết bị cũng như giúp người dùng truy cập dễ dàng vào các cuộc trò chuyện trong quá khứ. Google sẽ bắt đầu phát hành Hangouts ngay từ hôm nay cho Android, Chrome và iOS.

Hangout-google

Nguồn: Google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>