(+84) 463.28.7979

Google mua thêm 217 bằng sáng chế từ IBM


Theo thông tin có được từ blog SEO by the Sea mới đây thì Google vừa hoàn thành thương vụ mua lại 217 bằng sáng chế từ IBM với mức giá chưa được tiết lộ. Trong số hơn 200 bằng sáng chế mới này có 188 là thuộc dạng chuyển nhượng, số còn lại là bằng sáng chế đã được công bố. Cũng theo nguồn tin thì những bằng sáng chế mà Google mới có được liên quan tới việc quản lý email, ứng dụng nhắn tin IM, hội thoại video… Đây không phải là thương vụ mua bán lần đầu được thực hiện giữa Google và IBM, trước đó vào tháng 7 thì hơn 1000 bằng sáng chế cũng đã được Google mua lại và vào tháng 9 là 1023 bằng sáng chế khác. Google đang cho thấy họ nỗ lực thế nào trong công cuộc bảo vệ Android và các đối tác sử dụng nền tảng này. Việc mua lại Motorola Mobility hồi tháng 8 cũng sẽ giúp Google có được một số bằng sáng chế nhất định.

Nguồn: BGR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>