(+84) 463.28.7979

Google ngừng phát triển hàng loạt dịch vụ


Google đã và đang ngừng phát triển hàng loạt ứng dụng, dịch vụ ít được người dùng quan tâm, đã lỗi thời để bảo đảm lợi nhuận cũng như tập trung phát triển các sản phẩm khác.

Tháng vừa qua, “dấu tích” còn lại của Google Video chỉ còn ở YouTube, và hãng đã ngưng dịch vụ iGoogle. Hiện tại, Google Apps for Teams cũng chung số phận. Dịch vụ này cho phép các nhóm nhỏ hay trường học truy cập các dịch vụ dành cho các doanh nghiệp được cung cấp từ hãng mà không bắt buộc phải là một tổ chức có quy mô lớn hơn. Bắt đầu từ 4/9, tất cả các tài khoản Google Apps for Teams sẽ được chuyển thành tài khoản cá nhân bình thường.

Google

Những dịch vụ “thừa thãi” như Google Video sẽ chính thức được khai tử.

Đồng thời, công ty cũng quyết định ngừng phát triển ứng dụng nghe podcast Listen cho Android, giải thích cho việc làm này là chợ ứng dụng đã có rất nhiều sản phẩm tương tự có thể thay thế. Mặc dù vậy, phần mềm vẫn có thể hoạt động nếu bạn đã cài sẵn, nhưng khả năng dò đài sẽ bị vô hiệu hóa vào tháng 11.

Nếu doanh nghiệp của bạn đã và đang sử dụng dịch vụ Video for Business thì giờ cũng nên tìm dịch vụ khác thay thế, dịch vụ này cũng sẽ ngừng hoạt động và tất cả dữ liệu video sẽ được chuyển qua Google Drive, điều tốt là dữ liệu của bạn sẽ không ảnh hưởng. Ngoài ra, còn 150 blog mà Google đang duy trì sẽ được chọn lọc lại, rất nhiều trong số đó đã bị “bỏ rơi” hay không có ảnh hưởng lớn do các dịch vụ của hãng khác, nên công ty cũng sẽ đưa ra quyết định sớm để chọn lọc lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>