(+84) 463.28.7979

Google Play Store bị lỗi không hiển thị các ứng dụng đã mua


Vài ngày gần đây, một số người dùng Android cho biết họ không thể xem lại các ứng dụng đã mua trong khu vực “My Apps” của Google Play Store, và các ứng dụng đó cũng không thể hiện là đã được họ mua trước đây. Khi tìm xem các ứng dụng đã mua trong mục “My Apps” thì Play Store sẽ báo lỗi “Error retrieving information from server. [RPC]“. Có thể đây chỉ là lỗi liên quan đến kết nối và Google cho biết là họ đang giải quyết vấn đề này.

play-store_error

Khu vực “My Apps” dùng để liệt kê những ứng dụng mà bạn đã mua, bao gồm cả miễn phí lẫn có phí. Tuy nhiên khi cuộn xuống để xem lại những dòng đầu tiên của mục này thì Play Store lại báo lỗi như trên. Hiện lỗi này chỉ xuất hiện với một số người dùng nhất định, trên cả Play Store và Web Store ở nhiều quốc gia khác nhau.

Trên trang giải quyết sự cố của mình, Google ghi: “Chúng tôi nhận được nhiều báo cáo từ người dùng cho biết một số ứng dụng đã biến mất khỏi mục ‘My Apps’, và chúng tôi đang khắc phục vấn đề này“.

Theo TheVerge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>