(+84) 463.28.7979

Google Play thêm tính năng sắp xếp các bình luận


Kho ứng dụng Google Play (tên cũ là Google Market) của Android vừa nâng cấp thêm một tính năng mới đó là lọc và sắp xếp các bình luận của người dùng. Giờ đây khi xem các bình luận của người khác trong mỗi phần mềm, bạn có thể chọn chỉ hiển thị các bình luận hay nhất, các bình luận mới nhất, chỉ xem các bình luận từ phiên bản ứng dụng mới nhất hoặc xem bình luận từ những người đang xài model máy giống y như bạn. Ngoài ra, mục My Apps cũng có thêm một phần mới là “All” dùng để liệt kê tất cả những ứng dụng mà bạn đã từng mua hoặc tải về, bên cạnh phần “Installed” là những ứng dụng đang được cài trên máy.

Google Play phiên bản mới nhất hiện nay là 3.5.15, sẽ được cập nhật từ từ cho những người dùng Android. Nếu máy bạn chưa nhận được bản cập nhật này thì có thể tải về file APK theo link dưới đây, cài vào máy và sử dụng bình thường.

Tải về:

Google-Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>