(+84) 463.28.7979

Google ra mắt Chrome 20, tạm thời sửa lỗi làm vài máy Macbook mới bị đứng


Google vừa đưa ra bản cập nhật trình duyệt Chrome 20, tiếp tục tăng nhanh con số phiên bản của phần mềm này. Chrome 20 chủ yếu tạm thời giải quyết lỗi xung đột (kernel panic) xảy ra làm cho các máy Macbook mới ra mắt có sử dụng GPU Intel HD 4000 bị ngừng hoạt động. Google cho biết rằng việc rò rỉ tài nguyên hệ thống đã dẫn đến hiện tượng trên nên hãng phải tạm tắt đi một vài tính năng tăng tốc bằng GPU để đảm bảo trình duyệt chạy được. Hãng đang hợp tác với Apple để xem chuyện gì đang xảy ra vì đáng lí ra thì một ứng dụng không thể kích hoạt những hành vi dẫn đến việc tê liệt cả hệ thống. Đi kèm theo đó, Google cũng “khắc phục hàng trăm lỗi khác”, đồng thời hỗ trợ phiên bản Adobe Flash PPAPI “Pepper” 64-bit cho Linux. Chrome 20 sẽ được tự động nâng cấp nên người dùng không phải tải về thủ công.

macbook_air_google_chrome

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>