(+84) 463.28.7979

Google ra mắt “Viện bảo tồn Ngôn ngữ”


Giống như động vật, ngôn ngữ của loài người chúng ta cũng cần được bảo tồn. Bởi vì trong số 7.000 thứ tiếng đang được nói trên Trái Đất hiện nay, người ta dự đoán có đến 50% số ngôn ngữ đó sẽ biến mất vào cuối thế kỷ này, kéo theo rất nhiều nét văn hóa gắn liền với ngôn ngữ đó. Đó là lý do Google ra mắt dự án bảo tồn ngôn ngữ có tên là Endangered Languages.

Dự án này là nơi tổng hợp tất cả các thông tin và dữ liệu của khoảng 3000 ngôn ngữ đang đứng trên bờ tuyệt chủng, nó bao gồm các bản thảo viết tay, đoạn âm thanh, video và nhiều dữ liệu khác do người dùng tải lên dùng để trình diễn thứ tiếng đó, giúp cho những ai quan tâm có thể nghiên cứu và tìm hiểu về chúng một cách dễ dàng. Ngoài ra, người ta còn liên kết các dữ liệu đó vào trong bản đồ trực tuyến để cho biết những nơi nào còn đang nói thứ tiếng đó. Đây quả là một hành động rất hay và thiết thực của Google, nó không những giúp bảo tồn các ngôn ngữ hiếm mà còn giúp cho các bạn sinh viên, những ai đang nghiên cứu về môn ngôn ngữ học có thêm một nguồn thông tin vô cùng đầy đủ và quý giá.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về dự án này tại địa chỉ: www.endangeredlanguages.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>