(+84) 463.28.7979

Google sẽ tiếp tục ở lại Trung Quốc


Gần 10 ngày kể từ khi tuyên bố có thể rút lui khỏi thị trường Trung Quốc, Google vừa chính thức thông báo họ sẽ tiếp tục kinh doanh tại Trung Quốc, tuân theo luật pháp, vẫn tiếp tục kiểm duyệt các nội dung mà chính phủ Trung Quốc yêu cầu. Tuy nhiên họ cũng cho hay sẽ có thay đổi trong một thời gian ngắn.

google-china

Trong cuộc họp qua điện thoại vừa qua, Eric Schmidt, CEO của Google, cho biết: “Chúng tôi tiếp tục tuân theo luật của họ, chúng tôi tiếp tục giám sát các kết quả tìm kiếm, nhưng sớm thôi chúng tôi sẽ có vài thay đổi nhỏ. Chúng tôi đã nhấn mạnh rằng chúng tôi muốn tiếp tục kinh doanh tại Trung Quốc. Chúng tôi yêu người Trung Quốc, yêu những nhân viên Trung Quốc của chúng tôi. Chúng tôi thích các cơ hội kinh doanh ở đây. Và hơn nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục việc làm của mình ở Trung Quốc dù cho các điều khoản có khác biệt thế nào đi nữa.”

Theo TT/Blog Barron

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>