(+84) 463.28.7979

Google tổ chức sự kiện về bản đồ ngay trước khi WWDC 2012 diễn ra


Google vừa gửi đi những giấy mời về một sự kiện tập trung vào Google Maps và Google Earth diễn ra trong những ngày sắp tới. Theo đó, sự kiện này được tổ chức vào ngày 6/6 tức chỉ vài ngày trước khi WWDC 2012 của Apple diễn ra, nơi người ta kỳ vọng phiên bản iOS đầu tiên không dùng dữ liệu bản đồ của Google Maps sẽ xuất hiện. Trong nội dung tờ giấy mời có đề cập sự kiện sẽ là nơi Google giới thiệu sâu hơn về Google Maps, chia sẻ tầm nhìn của họ, trình diễn những công nghệ, tính năng mới sẽ có trên thế hệ Maps tiếp theo. Không rõ Google vô tình hay cố ý chọn thời điểm trước ngày khai mạc WWDC, đó có thể là một chiêu tâm lý mà Google sử dụng để chơi lại Apple sau khi hãng này ngừng sử dụng Google Maps trên iOS và một số phần mềm.

Google-Maps

Nguồn: 9to5 Mac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>