(+84) 463.28.7979

Google Takeout – "Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi"


Từ trước đến nay, Google luôn nỗ lực tạo ra nhiều công cụ để hỗ trợ người dùng tải dữ liệu lên mạng, từ danh bạ, hình ảnh, tài liệu cho đến các lịch hẹn, ghi chú… Và đây là lần đầu tiên gã khổng lồ này tạo ra một dịch vụ mới có chức năng ngược lại hoàn toàn, cho phép bạn tải về toàn bộ những dữ liệu đã tải lên trước đây, theo đúng nghĩa “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” nếu bạn có ý định chuyển toàn bộ dữ liệu đó sang một dịch vụ lưu trữ khác ngoài Google. Tuy nhiên, đây không phải cách Google muốn đuổi khéo người dùng mà là muốn giúp chúng ta có thể chuyển dữ liệu từ tài khoản này sang tài khoản khác, hoặc tạo thêm một bản sao lưu. Dịch vụ này có tên Google Takeout.

Hiện nay Google Takeout chỉ mới hỗ trợ lấy dữ liệu từ các dịch vụ Buzz, Contacts, Circles (Google+), Picasa Web Albums, Profile, Stream và tương lai sẽ bổ sung thêm nhiều dịch vụ nữa. Dữ liệu tải về được định dạng theo nhiều chuẩn phổ biến như ZIP, HTML hoặc VCF nên bạn hoàn toàn có thể mở và xem bình thường.

Google Takeout cho phép người dùng tải một lúc toàn bộ dữ liệu ở nhiều dịch vụ hoặc của từng dịch vụ một. Để thử, bạn hãy truy cập vào www.google.com/takeout. Trang này có 3 thẻ:

  • All of your data: Tải toàn bộ dữ liệu của toàn bộ dịch vụ.
  • Choose services: Chỉ tải dữ liệu từ các dịch vụ do bạn chọn.
  • Downloads: Cung cấp đường dẫn tải dữ liệu.

google-takeout

Theo Google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>