(+84) 463.28.7979

Google thêm Latitude Leaderboards để cạnh tranh Foursquare?


Sắp tới, mỗi khi check-in trong Latitude của Google Maps, có thể bạn cũng sẽ được cộng điểm tương tự như khi check-in bằng Foursquare. Tính năng này tên là Latitude Leaderboards và có lẽ còn đang trong giai đoạn thử nghiệm nên chưa được Google giới thiệu chính thức. Trang Engadget đã may mắn phát hiện và chụp lại hai tấm hình về chức năng này. Thật sự họ cũng không biết làm thế nào để hiện ra chức năng trên. Leaderboards chỉ hiện ra khi nào check-in vào một số nơi bất kỳ nào đó và không phải ai cũng nhìn thấy được.Chức năng cộng điểm này tương tự như bên Foursquare, bạn sẽ được cộng một số điểm cho mỗi lần check-in. Trọng tâm của việc cộng điểm là một bảng xếp hạng liệt kê những người có số điểm cao nhất, dựa theo số lần check-in của họ. Hy vọng là Google sẽ thêm cái gì đó mới mẻ hơn so với Foursquare. Lần cập nhật mới đây nhất của Foursquare đã cho phép người dùng check-in bằng NFC cũng có thẻ NFC để bạn trải nghiệm chức năng này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>