(+84) 463.28.7979

Google thêm phần chú thích với email bị đánh dấu là thư rác


Google cũng như những nhà cung cấp dịch vụ email đều sử dụng các thuật toán thông minh để lọc ra những thư rác (spam) không có giá trị đối với người dùng. Trong một vài trường hợp, những thuật toán này có thể lọc nhầm và họ cần biết tại sao Google lại đưa những email này vào thư mục thư rác. Google mới đây đã thêm vào tính năng chú thích lý do tại sao họ lại cho rằng đó là thư rác để giúp người dùng hiểu rõ cũng như biết được những mối nguy hiểm bên trong nội dung của bức thư đó. Phần chú thích này được hiển thị trong một dòng phía trên nội dung bức thư, với mô tả đơn giản nhất về nó. Ví dụ như “Thư này chứa nội dung thường được sử dụng trong thư spam”, “Nó tương tự với những thư mà hệ thống lọc email của chúng tôi phát hiện” hay “Nhiều người đánh dấu thư này là spam”… Hiện tại, tính năng này đã được phổ biến rộng rãi cho toàn bộ người dùng Gmail, nếu bạn chọn ngôn ngữ tiếng Việt thì dĩ nhiên phần chú thích cũng sẽ là tiếng Việt.

Google-Email-Spam

Nguồn: Gmail Blogspot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>