(+84) 463.28.7979

Hướng dẫn cài đặt Apache, MySQL, PHP trên CentOS 5.2


CentOS là một hệ điều hành mã nguồn mở với những tính năng quản trị rất mạnh. Nếu bạn có ý định cài đặt cho một máy chủ server một hệ điều hành quản trị hiệu quả nhưng vấn đề tài chính khi sử dụng Windows Server 2008 là điều mà bạn băn khoăn thì hãy nghĩ đến CentOS. Đơn giản vì nó FREE và HIỆU QUẢ!!!

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt các ứng dụng ban đầu cơ bản của CentOS.

1. Cài đặt Apache: Apache là chương trình máy chủ HTTP. Apache chạy trên các hệ điều hành tương tự như UNIX, Windows, Novell Netware và các hệ điều hành khác. Nó đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của mạng lưới Web của thế giới.

*Các bước cài đặt:

- B1: Từ giao diện dòng lệnh gõ vào lệnh sau

yum install httpd httpd-devel

- B2: Để khởi động Apache bạn gõ vào lệnh sau

#/etc/init.d/httpd start
2. Cài đặt MySQL: MySQL là hệ cơ sở quản trị dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới và được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. MySQL là hệ cơ sở dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động trên nhiều hệ điều hành với một hệ thống các hàm tiện ích rất mạnh.

*Các bước cài đặt

- B1:Từ của sổ dòng lệnh gõ vào lệnh sau

yum install mysql mysql-server mysql-devel

- B2: Khỏi động MySQL

#/etc/init.d/mysqld start mysql

3. Cài đặt PHP5: PHP là một trong những hệ quản trị nội dung thế hệ đầu. PHP là một mã nguồn mở xây dựng trên nền tảng PHP và MySQL dưới dạng giao diện người dùng trên web.

*Các bước cài đặt

-B1: Từ cửa sổ dòng lệnh gõ vào lệnh sau

yum install php php-mysql php-common php-gd php-mbstring php-mcrypt php-devel php-xml

- B2: Khởi động PHP

#/etc/init.d/httpd restart

Các bạn có thể cài đặt các ưng dụng trên bằng Packet Manager nhưng theo mình cách cài đặt bằng lệnh yum kia là nhanh và đơn giản hơn. Bạn sẽ chỉ mất từ 10 đến 15 phút là có thể hoàn thành những cài đặt này.

Hy vọng những hướng dẫn trên của mình sẽ giúp các bạn cài đặt thành công các ứng dụng này.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>