(+84) 463.28.7979

Hướng dẫn cài đặt FTP server trên CentOS 5 qua SSH


FTP là một giao thức tiện lợi để quản lí dữ liệu trên máy này dễ dàng qua FTP client của máy khác. Dưới đây mình xin trình bày cách cài đặt FTP server trên Máy chủ ảo (Virtual Private Server) qua SSH:

Bước 1: Mở SSH client lên, đăng nhập và gõ “yum install vsftpd”
Bước 2: Đợi nó làm việc, khi nó hỏi thì ấn phím “y” (Yes) để xác nhận và đợi quá trình cài đặt hoàn thành.
Bước 3: Truy xuất vào thư mục vsftpd của ftp server vừa mới cài đặt bằng cách gõ “cd /etc/vsftpd/”
Bước 4: Chỉnh sửa file vsftpd.conf, ở đây mình dùng nano “nano vsftpd.conf” sau đó đổi userlist_enable=YES thành userlist_enable=NO. Lưu lại: CTRL + O rồi thoát: CTRL + X.
Bước 5: Tiếp tục chỉnh sửa file ftpusers, gõ “nano ftpusers” sau đó xóa “root” khỏi danh sách. Lưu: CTRL + O rồi thoát:CTRL + X.
Bước 6 Bây giờ FTP server đã sẵn sàng hoạt động, bạn gõ “service vsftpd start” -> Enter

Okêy, bây giờ FTP server đã được khởi động, từ giờ trở đi bạn có thể truy xuất dữ liệu trên máy chủ của mình qua giao thức FTP dễ dàng.

Lưu ý: Địa chỉ tất nhiên là ip server của bạn. Tài khoản và mật khẩu để truy cập vào server của bạn thông qua FTP chính là tài khoản root của bạn. Bạn có thể tạo tài khoản khác để cho an toàn, sau đó thực hiện lại bước 5 nhưng không phải là “root” mà là user bạn muốn dùng để truy cập file của server qua FTP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *