(+84) 463.28.7979

Hướng dẫn cài đặt & sử dụng Yahoo,MSN,aim ngay trong Message


Cái tên Yahoo là một thiếu sót lớn của N9, người dùng N9 đang rất mong đợi việc ra mắt phần mềm ebuddy để có thể sử dụng Yahoo trên N9. Nhưng không cần phải chờ đợi Ebuddy nữa, việc chat yahoo trên N9 đã được hiện thực hóa ngay trong phần Message.

Yahoo

Việc cài đặt để chat yahoo trên N9 sẽ không quá khó với những người yêu N9. Đầu tiện chúng ta cần 2 phần mềm và làm theo các bước sau:

  1. Tạo 1 new folder đặt tên là “msn” trong MyDocs.
  2. download 2 file sau và đặt vào MyDocs/msn File_1, File_2
  3. Bật Terminal lên và đánh theo các câu lệnh sau:
devel-su
(password: rootme)

cd /home/user/MyDocs/msn
dpkg -i libpurple0.deb
dpkg -i telepathy-haze.deb

mc-tool add haze/yahoo (tên tài khoản, VD:nobleman_91) string:account=(tên tài khoản) string:password=(mật khẩu của bạn)
mc-tool enable haze/yahoo/(tên tài khoản)


Lưu ý: Chắc là do lỗi khi mình đánh nick của mình: nobleman_91 thì thấy nó báo ghi nhận tài khoản: nobleman_5f91 vi vậy khi các bạn cũng bị như vậy thì ở command: mc-tool enable haze/yahoo/(tên tài khoản) bạn hãy đánh tên tài khoản y chang như máy báo như của mình là nobleman_5f91

Sau khi hoàn tất bạn mở phần Message ra ấn vào icon hình 2 mũi tên bên góc phải trên cùng và chọn nick yahoo của bạn rồi chờ nó load list là chat ngon lành chư chát Facebook vậy

Nếu bạn muốn dùng MSN,aim… thì chỉ cần thay haze/yahoo = haze/msn

việc add thêm nick làm tương tự như trên, còn xem bạn đã add những tài khoản nào thì chỉ cần đánh:

mc-tool list

hoặc xóa tài khoản thì đánh:

mc-tool remove haze/yahoo/(tên tài khoản)

Chúc các bạn thành công :wavespin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>