(+84) 463.28.7979

Hướng dẫn kích hoạt phím tắt và đổi hình nền trên Blackberry 6


Hôm qua thì người dùng 9700 có rất nhiều tin vui với Blackberry 6, tuy nhiên, vì khá mới lại nên rất nhiều người dùng vẫn chưa biết làm sao để kích hoạt các phím tắt thường dùng trên BB OS5 và cho rằng bản ROM bị lỗi. Ở BB 6 mặc định thì tính năng Dial From Home Screen đã không còn nữa mà bị thay bằng Universial Search tìm kiếm tất cả nội dung trên máy. Để tắt Universial Search nhằm kích hoạt phím tắt, tại màn hình chủ bạn bấm Menu, chọn Options và chỉnh Launch by Typing về Application Shortcuts thay vì Universial Search mặc định. Từ nay mỗi khi muốn tìm kiếm thì bạn có thể bấm phím tắt S. Phía dưới, phần Wallpaper Settings cho phép thay đổi hình nền của OS6 còn Number of Icon Rows cho phép thiết lập số dòng ứng dụng mặc định ngoài màn hình chủ.

Theo TT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *