(+84) 463.28.7979

Hướng dẫn root PlayBook và cài Android Market


Hiện tại, những người dùng PlayBook đã có thể root máy và chiếm quyền truy cập vào sâu trong hệ thống với phần mềm Dingleberry. Bạn có thể sử dụng phần mềm này để root OS 1.x và cả OS 2.0 Beta. Câu hỏi đặt ra là root máy rồi thì để làm gì? Thực tế nếu bạn không có nhu cầu thì không cần root làm gì cả, còn nếu bạn root thì trước mắt là có thể cài Android Market vào PlayBook, sau đó thì có thể cài App Android vào thẳng PlayBook thông qua Market, hoặc chép thẳng file apk vào máy, trước đây thì cần convert nó qua file BAR. Ngoài ra còn có nhiều trò vui khác như người ta đã tìm được cách để PlayBook đọc USB gắn ngoài … Root máy không làm hỏng máy của bạn, vì thế nếu thích thì cứ chiến thôi.

PBRoot

Bài viết này sẽ chia thàhh nhiều phần, vì sau này nếu bạn làm lại thì không cần phải làm những bước đầu. Thứ tự các bước cũng là thứ tự các thao tác bạn cần thực hiện lần lượt. Hiện tại với chỉ có hướng dẫn cho Windows:

  1. Chuẩn bị: Nâng cấp PlayBook lên OS 2.0 Beta – Tải các phần mềm cần thiết và cài vào Windows
  2. Dùng Dingleberry để root máy
  3. Truy cập vào PlayBook thông qua SSH với Winscp
  4. Cài đặt Google App (Market)
  5. Cài phần mềm Android từ Market hoặc copy trực tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>