(+84) 463.28.7979

Hướng dẫn từng bước về cách cài đặt Exchange Server 2010


Giới thiệu

Đã một thời gian dài kể từ lần cuối cùng chúng tôi giới thiệu cho bạn về một sản phẩm của Microsoft. Chúng tôi để ý rằng Exchange 2010 vẫn chưa được đề cập tới. Vậy thì tại sao không thử và kiểm tra về các tính năng mới của nó?

Chúng tôi đã sử dụng bản copy của Exchange 2010 từ MSDN Library cho bản hướng dẫn này. Hãy lấy một bản copy hoặc download một bản copy từ Microsoft tại:

http://www.microsoft.com/exchange/2010/en/us/default.aspx

Thử nghiệm

Phía dưới là cài đặt Exchange Server 2010 Lab; tất cả các server đều được ảo hóa bằng cách sử dụng VMWARE.

1. Một Windows 2008 R2 Domain controller với tất cả các FSMO Roles đã được cài đặt, bao gồm certificate server (DC01), đây sẽ là domain controller của chúng tôi và sẽ không chứa bất kỳ dịch vụ nào của Exchange. Người dùng không được khuyến cáo cài đặt exchange trên một domain controller nhưng Microsoft vẫn hỗ trợ nó.

2. Windows Domain: Faleh.net

3. Một Windows 2008 R2 server với các yêu cầu cần thiết cho Exchange (Exch01)

4. Server này sẽ nắm giữ tất cả các roles.

Yêu cầu hệ thống cho cài đặt Exchange và Windows 2008

Để chạy Microsoft Exchange Server 2010 bạn cần:

Máy tính—Máy tính với vi xử lý Intel có hỗ trợ Intel Extended Memory 64 Technology (Intel EM64T) hoặc AMD hỗ trợ nền tảng AMD64; Vi xử lý Intel Itanium family IA64 không được hỗ trợ.

Hệ điều hành—Microsoft Windows Server 2008 x64 Standard và Enterprise Edition with Service Pack 2 hoặc Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard và Enterprise Edition.

Hệ điều hành—để cài đặt các công cụ quản lý? Phiên bản 64-bit của Microsoft Windows Vista hoặc Microsoft Windows 7 hoặc Windows Server 2008. Chú ý: Yêu cầu này chỉ dành cho cài dặt các công cụ quản lý.

Yêu cầu phụ khi chạy Exchange Server 2010

Memory—RAM tối thiểu 4 GB cho mỗi server cộng với 5GB cho mỗi mailbox.

Dung lượng ổ cứng

  • Sử dụng ít nhất 1.2 GB dung lượng ổ cứng cho cài đặt.
  • Thêm khoảng 500 MB dung lượng cho mỗi gói Unified Messaging (UM) language pack bạn có thể cài đặt sau.
  • 200 MB dung lượng chưa sử dụng cho ổ hệ thống.

Drive—DVD-ROM drive, có thể truy cập cục bộ hoặc qua mạng.

Định dạng file—Phân vùng đĩa theo định dạng file hệ thống NTFS.

Màn hình—Màn hình có độ phân giải từ 800×600 pixels trở lên.

Điều kiện tiên quyết Exchange Server 2010

Nếu các điều kiện sau không được cài đặt, quá trình cài đặt Exchange Server 2010 sẽ hiển thị và cung cấp các đường link cài đặt; yêu cầu có truy cập Internet nếu các phần mềm cần thiết chưa được cài đặt hoặc không có trong mạng cục bộ.

  • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  • Windows PowerShell v2.0

Đây là một Lap ảo đơn giản, trên môi trường thật, bạn sẽ có rất nhiều role khác nhau được cài đặt và sẽ cần một server độc lập cho mỗi role dựa vào cơ sở hạ tầng đã được thiết kế.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi cài đặt một Exchange Server 2010, có một vài điều kiện tiên quyết cần phải được cài đặt trên server trước khi cài Exchange.

Những điều kiện tiên quyết này có thể cài đặt thông qua một mã script hoặc bằng cách sử dụng Graphical User Interface. Thông tin chi tiết có thể tìm thấy ở đây: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb691354.aspx

Hãy chú ý tới các phần khác nhau dành cho Windows 2008 Server và Windows 2008 R2

Có các script khác nhau cho mỗi bối cảnh cài đặt khác nhau.

Thêm vào đó, trước khi bắt đầu cài đặt Exchange 2010, hãy cân nhắc những điều sau:

  • Để các email message được truyền chính xác, bạn cần cài đặt cả role Mailbox server và role Hub Transport server trong cùng một trang Active Directory.
  • Người dùng có thể cài đặt role Mailbox server, role Hub Transport, role Client Access server, role Unified Messaging server trên cùng một máy tính hoặc trên các máy khác nhau.
Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>