(+84) 463.28.7979

Hàn Quốc xiết quy định với các Web portal


Tại Hàn Quốc, các website như Naver đang tự cho mình là các công ty truyền thông thế hệ mới. Nay họ sẽ bị chỉnh đốn y như vậy.

Web_portal_hq

Theo Luật xử lý tranh chấp tin tức vừa sửa đổi đã có hiệu lực từ hôm qua, 7/8/09, các điểm đến trực tuyến lớn như các cổng thông tin điện tử Naver và Daum sẽ phải có trách nhiệm hơn đối với các bài viết họ xuất bản. Họ là đối tượng điều chỉnh của các luật về phỉ báng như áp dụng đối với báo chí truyền thống.

Luật này cũng có hiệu lực đối với các kênh truyền hình giao thức Internet (IPTV) hiện do các hãng di động, Internet KT, SK Broadband và LG Dacom vận hành. Các blog và các cộng đồng Web chỉ dành cho các thành viên sẽ không chịu ảnh hưởng của các quy định mới. Các mục tin tức trực tuyến của các website của các cơ quan nhà nước cũng được loại trừ khỏi luật này.

“Các cổng Web không phải là tổ chức tin tức đưa tin và xuất bản các bài báo của mình nhưng dù vậy, họ có một vai trò quan trọng trong việc phát hành tin tức kỹ thuật số. Họ cũng có ảnh hưởng lớn trong việc định hình dư luận bằng việc chọn những sử dụng hay không sử dụng bài viết nào và cũng có quyết định về đánh giá các bài viết”, một quan chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói.

“Rõ ràng là các cổng Web có ảnh hưởng lớn như các tổ chức báo chí và cần phải có nền tảng pháp lý để đền bù cho những ai có thể bị ảnh hưởng bởi các bài viết vu cáo hay sai sự thật được xuất bản trên mạng. Tuy nhiên, không có lý do gì bắt các lĩnh vực mang tính cá nhân như blog hay Web café chịu trách nhiệm”.

Naver và Daum là trong số 14 Web portal là đối tượng điều chỉnh của luật này cùng với 15 công ty tin tức Internet như Money Today (stock.mt.co.kr) và 20 Web site của các tổ chức báo chí truyền thống.

Các Web site phổ biến có hơn 100.000 khách mỗi ngày sẽ phải lưu trữ dữ liệu về layout tin tức trực tuyến của họ trong vòng ít nhất 6 tháng, gồm ảnh của các trang chính và các mục tin tức.

Các Web site cũng sẽ phải có sự đồng ý của các nguồn tin tức gốc khi tìm cách sửa đổi nội dung họ không tự sản xuất được.

Quyết định bắt các website có nghĩa vụ pháp lý như các quy định đối với báo và truyền hình đã gây ra nhiều tranh cãi. Bên chỉ trích nói rằng luật có thể lạm dụng việc hạn chế quyền tự do ngôn luận trên mạng.

Theo Ictnews/Korea Times

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>