(+84) 463.28.7979

Hãy dùng iOS, Windows Phones nhiều hơn để dùng máy tính thành thạo hơn


Trong năm 2011 Apple bán ra 156 triệu thiết bị chạy iOS (iPad, iPod và iPhone) so với số 122 triệu chiếc máy MAC mà Apple từng làm ra hay bán ra từ trước đến nay (28 năm). Thì rõ ràng bạn thấy những ảnh hưởng của iOS lên hệ điều hành 10.8 OS X mới là khó có thể tránh khỏi.

Trong một động thái tương tự từ Microsoft thì họ cũng mang giao diện Metro từ Windows Phone lên Windows 8, hệ điều hành sắp được Microsoft giới thiệu chính thức.

Điện thoại thông minh nói riêng hay thiết bị di động nói chung đã thay đổi rất nhiều trong vài năm qua và nó sắp ảnh gây ảnh hưởng ngược lại thị trường máy tính. Hãy biết dùng iOS, Windows Phone để bạn có thể dùng máy tính Apple và máy tính Windows thành thạo hơn.

iOS-Wp
Giao diện Metro của Windows 8 từ giao diện của Windows Phone 7 ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>