(+84) 463.28.7979

Hiển thị Files và Folder ẩn trong Windows 7


Windows 7 bao gồm khả năng hiển thị hoặc ẩn một số file và thư mục được đánh dấu là “hidden”, đó là tiện dụng để loại bỏ các mục quan trọng hay tập tin xem bình thường. Một khi bạn đặt Windows để hiển thị tập tin ẩn, chúng sẽ xuất hiện như bình thường nhưng với một cái nhìn minh bạch hơn.

Để bắt đầu, click vào nút “Organise” khi bạn đang xem bất cứ thư mục nào (click Computer từ Start menu được xem là một sự lựa chọn tốt nhất). Sau đó lựa chọn “Folder and Search Options”.

hidden-file-and-folder-

Sau đó, click thẻ “View” và lựa chọn hộp thoại “Show hidden files, folders and drivers” sau đó click OK.

hidden-file-and-folder

Các tập tin ẩn sẽ được hiển thị! Nếu bạn muốn giấu họ, chỉ cần nhấp “Don’t show hidden files, folders and drives”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>