(+84) 463.28.7979

Hiển thị phần mở rộng của File trong Windows 7


Khi sử dụng hệ điều hành Windows của Microsoft có một điểm bất lợi cho người dùng là phần mở rộng của file ví dụ: itnews.docx thì phần “Docx” sẽ bị ẩn đi. Đây là phần thiết lập tuỳ chọn mặc định của Windows, và nó dễ dẫn đến khi một người dùng tải file .BAT có chứa virus mà sẽ nhầm tưởng là file .Docx. Ví dụ file chứa virus như sau: Tailieu.docx.bat. Với ví dụ này thì mặc định phần .Bat sẽ bị ẩn đi và người dùng sẽ lầm tưởng là file .Docx.

Bài viết sau đây sẽ hướng dẩn bạn cách hiển thị phần mở rộng của file trong hệ điều hành Windows 7.

Bước 1: Click vào “Start menu”.

Show-Extension-file

Bước 2: Mở “Control Panel”.

Show-Extension-file

Bước 3: Mở “Appearance and Personalization”.

Show-Extension-file

Bước 4: Mở “Folder Options”.

Show-Extension-file

Bước 5: Di chuyển đến thẻ “View”.

Show-Extension-file

Bước 6: Bỏ dấu chọn ở “Hide extensions for known files”.

Show-Extension-file

Bước 7: Click Apply sau đó click Ok.

Show-Extension-file

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *