(+84) 463.28.7979

Hiện lại nút Start và Start Menu cho Windows 8


Trong phiên bản Windows 8 Consumer Preview, Microsoft đã loại bỏ nút Start hình tròn khỏi thanh tác vụ, đi kèm theo đó cũng là sự biến mất của Start Menu. Có một số người rất thích thú với giao diện Start mới theo phong cách Metro UI được dùng để thay thế cho Start Menu, nhưng cũng có một số người thích giữ nút Start như cũ. Nếu muốn nó xuất hiện lại, bạn hãy tải về ViStart, một phần mềm giúp tinh chỉnh lại Start Menu cho Windows 7. Tải về xong thì chạy nó lên. Khi được hỏi về việc có cài đặt phần mềm RegClean hay không, bạn chọn Decline. Sau khi ViStart chạy lên, nút Start đã xuất hiện lại cùng với Start Menu. Muốn cho mỗi lần Windows chạy lên thì ViStart cũng tự khởi động, bạn nhấp phải chuột vào biểu tượng ViStart trên thanh đồng hồ, chọn Options > Start with Windows.

Nếu bạn gặp trường hợp nút Start đã được thêm vào nhưng chồng lên các biểu tượng khác, hãy làm như sau:

  1. Tạo một thư mục mới trên Desktop, đặt tên gì cũng được.
  2. Nhấp phải chuột vào thanh tác vụ, chọn Toolbars > New toolbar.
    Parallels Picture

  3. Một cửa sổ sẽ xuất hiện để hỏi bạn chọn thư mục nào để làm Toolbar, hãy chọn thư mục mới tạo trên Desktop
  4. Sau đó, tiếp tục nhấp phải chuột lên thanh tác vụ, bỏ chọn Lock the Taskbar.
  5. Một thanh ngang sẽ xuất hiện. Bạn di chuyển thanh này về phía nút Home đến khi nào hiện tượng chồng biến mất thì thôi.
    Hiện lại nút Start và Start Menu cho Windows 8
  6. Nhấp phải chuột, chọn lại dòng Lock the Taskbar. Vậy là xong.

Lưu ý: ViStart sẽ thay thế hoàn toàn cho Start menu mới, tức là khi nhấn phím Windows thì không hiện ra Start theo kiểu Metro và sẽ là giao diện Start truyền thống. Nếu muốn có lại Metro UI như lúc đầu thì bạn chỉ cần tắt ViStart đi là xong (bằng cách nhấp phải chuột vào biểu tượng ViStart trên thanh đồng hồ, chọn Exit).

Liên kết dự phòng: Tải về ViStart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *