(+84) 463.28.7979

Hiển thị ngày, giờ và Tiếng Việt Unicode


Trước tiên đưa đĩa cài đặt Windows XP vào ổ CD-ROM. Vào Control Panel à Region and language à chọn thẻ Languages rồi chọn tiếp Install files for complex script and right-to-left languages, sau khi quá trình cài đặt hoàn tất thì khởi động lại máy.

Hiển thị ngày, giờ Tiếng Việt.

Vào lại Control Panel à Region and language à chọn thẻ Regional Option à chọn Vietnamese trong mục Select an item to match… và mục Location. Ấn OK để thay đổi có hiệu lực.

Bây giờ ngày tháng trong Windows của bạn đã có tiếng Việt, ký hiệu chỉ buổi chiều là CH, buổi sáng là SA.

date_and_time_1

Hiển thị Tiếng Việt Unicode

Mở Control Panel à Regional and Language Options à Advanced, chọn Vietnamese trong phần Language for non-Unicode programs. Đánh dấu chọn mục Apply all settings to the current user account… Ấn OK để thay đổi có hiệu lực.

Nếu bạn muốn sử dụng trình điều khiển bàn phím gõ tiếng Việt của Windows XP, hãy mở Control Panel à Regional and Language Options à Languages, bấm nút Detail trong phần Text Services and Input languages. Trong bảng Settings, bấm nút Add và chọn Vietnamese.

date_and_time_2

Sau khi cài đặt bàn phím, bạn có thể thay đổi các xác lập về bàn phím trong bảng Settings như:

- Chỉ định bàn phím Anh hay Việt là mặc định mỗi khi chạy Windows (Defaultinput language).

- Chỉ định phím tắt để chuyển đổi bàn phím (Key Settings).

Sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>