(+84) 463.28.7979

Hiển thị file và thư mục ẩn trong Windows 7


Theo mặc định, Windows 7 và hầu hết hệ điều hành khác của Windows đều ẩn đi một số tập tin quan trọng và thư mục. Điều này chủ yếu được thực hiện để ngăn chặn người dùng máy tính có ít kinh nghiệm và người mới sử dụng vô tình xóa các tập tin quan trọng của hệ thống. Tuy nhiên, có những trường hợp chúng ta cần hiển thị các tập tin và thư mục của hệ thống, đặc biệt là khi bạn đang chỉnh sửa file cấu hình hệ thống hoặc thực hiện bảo trì hệ thống khác. Trong hướng dẫn này tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm thế nào để hiển thị tập tin và thư mục ẩn trên một máy tính đang chạy bất kỳ phiên bản nào của hệ điều hành Windows 7.

Để bắt đầu, bạn cần phải chắc chắn rằng bạn đang ở Desktop của Windows 7

1. Click vào Start | Control Panel | Appearance and Personalization và sau đó click vào Folder Option.

windows-7-folder-options

2. Click vào thẻ view trong cửa sổ Folder Option.

3. Trong phần Advanced Seting của Folder Option, tìm và bỏ chọn “Show hidden files, folders, and drives”.

4. Ngoài ra, bạn nên bỏ chọn “Hide empty drives in the computer folder” và “Hide extensions for known file types”.

5. Click apply và click Ok để áp dụng thay đổi. Sự thay đổi này có hiệu lực ngay tức thì mà bạn không phải log out và log in trở lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *