(+84) 463.28.7979

Hình ảnh PlayBook 4G cập nhật hệ điều hành BlackBerry 10


Thông tin PlayBook 4G vận hành trên BlackBerry 10 ngày càng có cơ sở vững chắc khi hôm nay trang BlackBerry-FR vừa đăng tải hình ảnh thiết bị này cập nhật phiên bản 10.0.4 gói 197 thông qua BDM. Xâu chuỗi tất cả các thông tin thì hiện tồn tại hai khả năng liên quan đến thời điểm ra mắt của BlackBerry PlayBook 4G, cụ thể:

PlayBook-4G

  • BlackBerry PlayBook 4G có thể sẽ được bán ra vào ngày 31 tháng 7 và chạy hệ điều hành 2.0, sau đó tiến hành nâng cấp lên BlackBerry 10 trong thời gian sớm có thể.
  • Hoặc tuân theo thông tin rò rỉ về lộ trình ra mắt các thiết bị BlackBerry 10 - PlayBook 4G có thể sẽ trình làng vào cuối năm nay và sử dụng ngay nền tảng BlackBerry 10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>